PRODUCENCI
HOT INFO
PROMOCJE
El Yucateco Chipotle
El Yucateco Chipotle
24,00 zł 12,00 zł
szt.
El Yucateco Jalapeno
El Yucateco Jalapeno
22,00 zł 11,00 zł
szt.
Captain Thoms West African VooDoo Juice
Captain Thoms West African VooDoo Juice
45,00 zł 20,00 zł
szt.
Polityka prywatności

Korzystając ze Sklepu Internetowego ostrakuchnia.pl przekazujesz nam swoje dane osobowe. Dokladamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. Zarówno proces gromadzenia danych, jak i bazy danych je przechowujące, zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich. Stosujemy najnowsze technologie i specjalne procedury ochrony danych osobowych. Wykorzystujemy nowoczesne mechanizmy ochrony przekazywanych danych, w tym w szczególności połączenia szyfrujące.

Dokument, który czytasz, odzwierciedla wymogi wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”).

 

 1. Dane Administratora

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka Habanero s.c., ul. Wagnera 17/22, 52-129 Wroclaw, NIP 895-18-59-602.

Z Administratorem możesz skontaktować się w jeden z następujących sposobów: prześlij email na adres inf@ostrakuchnia.pl.

 

 1. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dokonywanie zakupu bez rejestracji lub logowania w sklepie internetowym

Dane osobowe, które nam podajesz dokonując zakupu w Sklepie Internetowym ostrakuchnia.pl, tj. imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, nazwa firmy (jeśli dokonujesz zakupu na potrzeby firmy) numer NIP (jeśli dokonujesz zakupu na potrzeby firmy) przetwarzane są:

 1. w celu realizacji składanych zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego ostrakuchnia.pl
 2. w celu rozpatrywania reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru);
 3. w celu obsługi innych zgłoszeń lub zapytań

 

Rejestracja w sklepie internetowym

Dane osobowe, które nam podajesz rejestrując się w Sklepie Internetowym ostrakuchnia.pl tj. imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, przetwarzane są:

 1. w celu obsługi i zapewnienia działania Twojego konta użytkownika w Sklepie Internetowym ostrakuchnia.pl
 2. w celu realizacji składanych zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego ostrakuchnia.pl
 3. w celu rozpatrywania reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru);
 4. w celu obsługi innych zgłoszeń lub zapytań

 

III. Odbiorcy danych osobowych

Będziemy przekazywać Twoje dane podmiotom, które działają na nasze zlecenie, tj. dostawcom usług i rozwiązań informatycznych, kurierom, podmiotom świadczącym usługi księgowe, finansowe, organom publicznym, w tym sądom, na ich uzasadnione żądanie.

Jeżeli zdecydujesz się na dokonanie płatności za pośrednictwem jednego ze współpracujących podmiotów obsługujących płatności elektroniczne udostępnimy Twoje dane obejmujące (imię, nazwisko, numer i wartość zamówienia, numer IP, adres e-mail, numer telefonu, Twój identyfikator klienta przypisany Ci przez podmiot obsługujący płatności)  temu podmiotowi  w celu realizacji  Twojej płatności.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy).

 1. Okres przetwarzania Twoich danych osobowych

W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane dla celów realizacji dokonywanych przez Ciebie transakcji zakupu naszych produktów lub usług, będziemy je przetwarzać przez okres obowiązywania umowy dotyczącej takiej transakcji, przy czym możemy przedłużyć ten okres o okres przedawnienia Twoich lub naszych roszczeń, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami.

W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane dla celów prowadzenia i obsługi Twojego konta użytkownika, będziemy je przetwarzać do momentu Twojej rezygnacji z konta użytkownika w Sklepie Internetowym. Możemy przedłużyć ten okres o okres przedawnienia Twoich lub naszych roszczeń, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami.

W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są przetwarzane dla celów wywiązania się przez nas z obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. z ustawy o rachunkowości lub przepisów podatkowych), będziemy je przetwarzać przez okres wynikający z takich przepisów (np. w celach rozliczeniowych Twoje dane będą przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związanego z zamówieniem lub transakcją).

 1. Twoje prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem przez ostrakuchnia.pl Twoich danych osobowych masz następujące prawa:

 1. Prawo do uzyskania potwierdzenia czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a także prawo uzyskania dostępu do tych danych oraz ich kopii.
 2. Prawo do żądania sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia Twoich danych osobowych jeśli są niekompletne lub nieprawidłowe.
 3. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 4. Prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych.
 5. Prawo do wniesienia skargi do organu zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli uznasz, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie narusza postanowienia RODO.

 

Aby skorzystać z przysługujących Ci praw skontaktuj się z nami na podane powyżej w pkt I dane kontaktowe. Dane osobowe podane przez Ciebie w koncie Klienta możesz także samodzielnie edytować (zakładka „Twoje konto”). Możesz również zwrócić się do nas z żądaniem usunięcia całego konta Klienta poprzez wysłanie stosownej prośby na adres e-mail: info@ostrakuchnia.pl.

 

 

 1. Konsekwencje niepodania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie niektórych danych osobowych (tożsamości lub danych adresowych) może uniemożliwić dokonywanie przez Ciebie zakupów w Sklepie Internetowym ostrakuchnia.pl Z tego powodu podanie podstawowych danych (tożsamość użytkownika, adres poczty elektronicznej, adres pocztowy) jest konieczne dla dokonania zakupu w Sklepie Internetowym.

Niepodanie danych wymaganych na etapie rejestracji konta użytkownika Sklepu internetowego ostrakuchnia.pl uniemożliwi rejestrację konta użytkownika.

 

VII. Pliki cookie

Podczas korzystania przez Ciebie ze Sklepu Internetowego ostrakuchnia.pl na Twoim urządzeniu końcowym zapisywane są pliki cookie. zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze Sklepu Internetowego ostrakuchnia.pl.

W trakcie korzystania przez Ciebie ze Sklepu Internetowego ostrakuchnia.pl korzystamy z dwóch rodzajów plików cookie: sesyjnych oraz stałych. Pliki sesyjne to pliki tymczasowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu do czasu wylogowania ze Sklepu Internetowego ostrakuchnia.pl, opuszczenia Sklepu Internetowego ostrakuchnia.pl lub zamknięcia przeglądarki. Stałe pliki są przechowywane w Twoim urządzeniu przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia przez Ciebie.

Co zrobić, jeśli nie zgadzasz się na zapisywanie plików na Twoim urządzeniu?

Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookie. Jeżeli nie zgadzasz się, na zapisywanie tych plików na Twoim urządzeniu, musisz odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Zmiana może polegać na niezapisywaniu plików cookie na Twoim urządzeniu, bądź na każdorazowym informowaniu Cię o zapisaniu danego pliku na Twoim urządzeniu. Możesz również za każdym razem po wizycie w Sklepie usuwać pliki ze swojego urządzenia.

Ustawienia przeglądarki Twojego urządzenia pozwalające na zapisywanie plików oznaczają, że wyrażasz zgodę, aby pliki te zapisywane były na Twoim urządzeniu.

 

XVIII. Postanowienia końcowe

Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 25 maja 2018 roku.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowych zasad na tej stronie.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl